Логотип
Миколаївська обласна філармонія
   
   
   
Новини | Про нас | Діяльність | Артисти | Наші зірки | Зворотній зв'язок
 
Наша діяльність (2 квартал 2019 року)
 
 

В цьому розділі Ми раді представити Вашій увазі інформацію про діяльність колективів Миколаївської обласної філармонії, що буде представлена у фото- та відеоформаті з деяких відповідних концертів.

6 квітня 2019 року
 

В рамках 82-го концертного сезону Миколаївської обласної філармонії в Палаці культури будівельників 6 квітня 2019 р. відбувся концерт заслуженої артистки України Наталії Жело-Данильченко (домра). Було виконано 15 творів від композиторів Й.С. Баха, А. Вівальді, Й. Брамса, Ж. Обера, Ф. Крейслера, і до вельми гарного твору музичного керівника ансамблю народних інструментів «Узори», заслуженого артиста України І. Обревко «Мамина казка». Наталії у концерті допомогали Вікторія Гвоздикова (клавір) та члени ансамблю «Узори» Ксенія Шумна (домра), Олександр Широкопояс (балалайка), Іван Обревко (балалайка-контрабас) та весь склад ансамблю. Сенсацією концерту став виступ у складі ансамблю учениці Дитячої школи мистецтв № 2 м. Миколаєва Анастасії Зазвірської (домра), клас викладача Дмитренко Т.О. Вела концерт музикознавець Олена Кузьміна.

***

In the framework of the 82nd concert season of the Mykolayiv Regional Philharmonic in the Palace of Builders Culture, on April 6, 2019, a concert of the Honored Artist of Ukraine Natalia Zhelo-Danylchenko (Domra) was held. 15 works from composers Y.S. Bach, A. Vivaldi, J. Brahms, J. Ober, F. Kreisler, F. Kreisler and to a very good work of the musical director of the ensemble of folk instruments "Uzory (Patterns)", Honored Artist of Ukraine I. Obrevko "My Mother Tale". N. Ghelo-Danilchenko was assisted by Viktoria Hvozdikova (clavier) and members of the ensemble "Uzory" by Kseniya Shumna (domra), Olexander Shyrokopoyas (balalaika), Ivan Obrovko (balalaika-contrabass) and the whole ensemble. The sensation of the concert was the performance in the ensemble of the pupil of the Children's School of Art No. 2 in the city of Nikolaev of Anastasiya Zazvirs'kaya (domra), class teacher Dmitrenko T.O. The concert was conducted by musicologist Olena Kuz'mina


 

 

 
 
  картинка  
     
   
     
Copyright © PSP web-design studio, 2009-2019